Skulptur och trädgård

För mig är trädgårdsdesign ett sätt att skapa en helhet där former, färger och funktionalitet representerar enighet och harmoni . Hur kan olika former relatera till varandra över ett visst område under alla månader på året . Vilka färger och material behövs för att skapa den atmosfär som kundens önskar. Vad bör stärkas och var ska fokus ligga på? Det är här som skulptur har en given plats i samspel med arkitekturen och förutsättningarna på den givna platsen.

I planeringen av en trädgård tar jag hänsyn till befintliga konstruktioner. Vilken typ av arkitektur, befintligt vatten, träd, buskar och förhöjningar som finns. Och vilka förväntade aktiviteter ska föregå i trädgården?