Ateljé fri form

Jag är skulptör och driver ett företag, Ateljé fri form på Österlen. Min verksamhet är inriktad på utsmyckning av privat och offentlig miljö. Då och då håller jag kurser i skulptur och betong som kan utformas efter önskemål.

visitk.
The Journey, concrete

Jag har två inriktningar i mitt arbete. Dels utsmyckningar av offentlig miljö och sådant som efterfrågas av kund. Ofta har jag möjlighet att samarbeta med lokala hantverkare och distributörer i Skåneregionen.
Den andra inriktningen är det ”forskande” skapandet som är en mer introvert process där resultatet ofta är ovisst och kantat av prövningar.

Själva idéen eller skissen till verket är endast en liten del av färdigställandet med original och gjutformar i gips och silikon.
Jag har valt betongen som mitt material. Betongen är som sten med den skillnaden att jag kan bygga/skulptera istället för att hugga bort material. Jag kan också välja sort och färg på stenkross samt efterbehandla för en mer ”stenlik” ytstruktur.

detalj
Sculpture for Solberga by, Järna

helene jobbar

 

Medlem i:

Svenska Skulptörförbundet

Konstnärscentrum Syd